HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

SIHT

Artiklikogumik "Sugu ja haridus keeles ja meeles"

Projekt raames koostati artikliogumik „Sugu ja haridus keeles ja meeles“.

 

Artiklikogumik „Sugu ja haridus keeles ja meeles“ on trükitud 300 eksemplaris ja jaotatud projektipartneritele, sh Tallinna ja Tartu ülikoolidele ning suurematele raamatukogudele.

Kõik kogumiku artiklid  on kättesaadavad portaalis „Haridus ja sugu“

 

Kogumik „Sugu ja haridus keeles ja meeles“ sisaldab järgmisi artikleid: 

Eessõna
Sooteadlikkus õpetajahariduses – mis ja milleks. Ü.-M.Papp

Konstrueerides ning legitimeerides traditsioonilist sooideoloogiat – Haridustegelased kui võtmeisikud. E.-M. Roots

Sooaspekt Eesti kutsehariduses: õpetajate, koolijuhtide ja haridusekspertide hoiakud. K. Aavik, H. Uusma, M. Ümarik

Sooaspekti integreerimisest õpetajaharidusse: mida võimaldavad õpetajahariduse õppekavad ning mida peavad oluliseks õppejõud? K.Lamesoo, G.Kasemaa

Lasteaiaõpetajate arusaamad. E.Neudorf, T.Õun, M.Tuul, E. Elissaar:

Tüdrukud ja poisid koolist ja enesest koolis. T.Kuurme

Õpilase identiteedi konstrueerimine. E.-M. Roots

Õpilaste ja õpetajate suhted sooline aspekt. E.-M.Roots

Õpilaste tõlgendused soolistest eelistest ja normaalsustest. T.Kuurme

Kui kaaslane teeb haiget. Kiusamine ja vägivaldsus koolis. T. Kuurme

Noorte tulevikunägemused. E.-M. Roots