HARIDUS JA SUGU
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

SIHT

Portaaal "Haridus ja sugu"

Projekti raames loodi veebileht „Haridus ja sugu“ , mis on avalikult kättesaadav alates veebruarist 2016.

 

Portaal on infoväravaks Eesti ja rahvusvaheliste teemakohaste allikate ja materjalide juurde, toetades sooaspekti arvestamist nii õpetajakoolituses kui eri taseme haridusasutustes.

Portaal jaguneb järgmisteks rubriikideks:

„Mõisted ja eesmärgid“ „Sootundlik pedagoogika“, „Õppematerjalid“, „Uuringud“, „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine“, „Parimad praktikad“.

Portaali jaoks on tõlgitud inglise keelest eesti keelde olulisi soolise võrdõiguslikkuse alaseid materjale (M.Kimmeli artiklid „Kas meeste maailmast on saanud naiste oma?“, Poisid ja kool: taustadokument „poistekriisi“ kohta“, „Mis poistest saab?“ ja Norra Reform keskuse materjalid „Kas pildiraamatud avardavad või kinnistavad traditsioonilisi soonorme? Põhjamaade veebileht soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks lastekirjanduses ja lasteaias“)

 

Portaali eestikeelsed tekstid on osaliselt tõlgitud vene keelde ja portaalis on viiteid ka venekeelsete allikate juurde.