NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

 

Mis on naistevastane vägivald

Vastavalt ÜRO Peaassamblee 20. detsembri 1993. aasta deklaratsioonile naistevastase vägivalla likvideerimise kohta tähendab naistevastane vägivald igasugust naiste vastu suunatud vägivallaakti, mille tulemuseks on või võib tõenäoliselt olla naisele füüsilise, seksuaalse või psühholoogilise kahju või kannatuse tekitamine, sealhulgas selliste tegudega ähvardamine, ning sundimine ja omavoliline vabadusevõtmine avalikus või eraelus.

 

Naistevastane vägivald on ajalooliselt ebavõrdsete võimusuhete ilming ning selle negatiivne mõju ei avaldu mitte üksnes naistele, vaid tervele ühiskonnale ja vajab seetõttu kiiret tegutsemist.

 

Naistevastase vägivalla kõik vormid rikuvad tõsiselt inimõigusi ning takistavad või

teevad võimatuks naistel nautida oma inimõigusi ning konkreetsemalt põhiõigust elule, turvalisusele, vabadusele, väärikusele ning kehalisele ja emotsionaalsele puutumatusele, mistõttu valitsused ei saa seda probleemi ignoreerida.