NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

ENÜ tegevus naistevastase vägivalla ennetamiseks ja tõkestamiseks

Võitlus naistevastase vägivalla erinevate vormidega on Eesti Naisteühenduste Ümarlaua tegevuse üks prioriteete

Alates 2004. aastast anname iga aasta 25. novembril välja Valge Lindi auhinda üksikisikule või organisatsioonile, kes on viimase aasta jooksul teinud kõige rohkem ära naistevastese vägivalla tõkestamiseks või probleemi teadvustamiseks.

Koostöös meie liikmesorganisatsiooni Eesti Naiste Varjupaikade Liiduga oleme korraldanud konverentse (Kui armastus teeb haiget I ja Kui armastus teeb haiget II) naistevastase vägivalla probleemi laiemaks teadvustamiseks. 2010. aastal korraldasime konverentsi "Kelle probleem on naistevastane vägivald?" koostöös Tallinna Naiste Kriisikoduga. 2011. aastal korraldasime seminari "Naistevastane vägivald ja lapsed" jne.

ENÜ on läbi aastate toetanud uute naiste varjupaikade avamist Eestis. 2012. aastal koostasime koos Võrumaa Naiste Varjupaigaga Eestis esimese naiste varjupaiga teenuse kirjelduse.

Osalesime Justiitsministeeriumi poolt koordineeritava vägivalla vähendamise arengukava  ja vägivalla ennetamise strateegia koostamises ja aitasime/aitame kaasa nende elluviimisele.

ENÜ on tõlkinud eesti keelde mitmeid ingliskeelseid naistevastast vägivalda puudutavaid materjale, sealhulgas juba 2011. aastal Euroopa Nõukogu naistevastase- ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni ja hiljem selle seletuskirja .

Oleme korraldanud koolitusi erinevatele vägivalla ohvritega kokku puutuvatele spetsialistidele ja teeme koostööd vägivalla juhtumeid lahendavate riigiasutustega.

Meie esindaja on osalenud eksperdina European Women's Lobby naistevastase vägivalla seirerühma töös.

Teeme koostööd üle-Euoopalise võrgustikuga Women Against Violence Europe (WAVE)