NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Konverentsid ja seminarid

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on alates 2007. aastast igal aastal korraldanud naistevastasele vägivallale pühendatud suuremaid üritusi või aktsioone või osalenud oma liikmete korraldatud üritustes.

2007. aastal toimus rahvusvaheline konverents KUI ARMASTUS TEEB HAIGET I

2008. aastal toimus rahvusvaheline konverents KUI ARMASTUS TEEB HAIGET II

2009. aastal korraldasime rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastasel päeval VAIKIVA TUNNISTAJA AKTSIOONI Riigikogus

2010. aastal korraldasime rahvusvahelise konverentsi KELLE PROBLEEM ON NAISTEVASTANE VÄGIVALD

2011. aastal korraldasime seminari NAISTEVASTANE VÄGIVALD JA LAPSED

2012. aastal toimus Riigikogu sotsiaalkomisjoni avalik istung naistevastase vägivalla ohvrite abistamise teemal

2013. aastal toimus konverents MEHED NAISTEVASTASEST VÄGIVALLAST

2014. aastal toimus konverents AVA SILMAD

2015. aastal toimus konverents ABI NAISTEVASTASE VÄGIVALLA OHVRITELE- KUIDAS EDASI?

2016. aastal toimus konverents Räägime naiste õigustest

2017. aastal toimus minikonverents AEG ASUDA SÕNADELT TEGUDELE. Istanbuli konventsiooni rakendamisest Eestis