NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Koostöö ja koolitused
Naistevastase vägivalla vastases tegevuses on ENÜ Sihtasutuse koostööpartneriteks nii üle-Euroopaline võrgustik WAVE kui Eesti riigiasutused.

Oleme teinud head koostööd Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Lõuna Ringkonnaprokuratuuri ja teiste ringkonnaprokuratuuride, paljude maavalitsuste ja kohalike omavalitsustega.