NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Vägivalla vähendamise arengukava 2010-2014

2010. aastal võttis Vabariigi Valitsus vastu Vägivalla vähendamise arengukava koos rakendusplaaniga.

Rakendusplaa 2010-2014

Rakendusplaan 2011-2014

Rakendusplaan 2012-2014

Rakendusplaan 2013-2014

Rakendusplaan 2014

Iga aasta kohta koostatati arengukava täitmise aruanne.

2011. aasta arengukava täitmise aruanne

2010. aasta arengukava täitmise aruanne

2012. aasta arengukava täitmise aruanne

2013. aasta arengukava täitmise aruanne