NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Euroopa Nõukogu dokumendid

Euroopa Nõukogu on aastaid tegelenud naistevastase vägivalla vähendamisega, võtnud vastu soovitusi ja korraldanud uuringuid, vastavad materjalid on kättesaadavad nende kodulehel (inglise keeles).

Aastatel 2006-2008 viis Euroopa Nõukogu läbi naistevastase ja perevägivalla vastane kampaania (koduleht inglise keeles)

Eesti keelde on tõlgitud ministrite komitee soovitus Rec (2005) 2 naiste kaitsmise kohta vägivalla eest

Samuti on eesti keelde tõlgitud uurimustöö naistevastase vägivalla ohvritele pakutavate toetavate teenuste miinimumstandardite kohta

2009. aastal alustas Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni väljatöötamist. See protsess on kajastatud veebilehel

2011. aasta maikuus võeti Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon koos selgitava raportiga vastu ja on avatud allkirjastamiseks.

Rohkem infot konventsiooni veebilehel.

Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on võtnud vastu hulgaliselt resolutsioone ja soovitusi, mis käsitlevad naistevastase vägivalla erinevaid vorme.

ENPA resolutsioon ja soovitus naistevastase vägivallaga võitlemiseks: teel Euroopa Nõukogu konventsiooni poole

ENPA resolutsioon ja soovitus naiste vägistamise, sealhulgas abielusisese vägistamise kohta

ENPA resolutsioon ja soovitus perevägivalda pealt nägevate laste kohta

ENPA soovitus kohtinguainete kasutamisega seotud seksuaalsete kallaletungide kohta