NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

European Women's Lobby

Naistevastase vägivalla vastane tegevus on European Women's Lobby prioriteetseks töösuunaks.

EWL on loonud naistevastase vägivalla seirerühma, kuhu kuuluvad eksperdid kõigist 27 EL liikmesriigist + 6 liiget liitumisprotsessis riikidest. Eesti eksperdiks on aastaid olnud Eha Reitelmann.

Rohkem infot seirerühma töö kohta leiate siit