NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

WAVE Network

WAVE Network on üle-Euroopaline naiste ja lastevastase vägivalla tõkestamisega tegelevate naisorganisatsioonide võrgustik, mis ühendab naiste varjupaiku, nõustamiskeskusi, abitelefone, vägivalla ennetamise ja koolitusega tegelevaid jm sarnase eesmärgiga organisatsioone.

Võrgustiku tegevus keskendub praegu peamiselt  lähisuhtevägivallale.

Lähem info kodulehel

ENÜ on teinud WAVE-ga tihedamat koostööd alates 2010. aastast.