NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Konverentsid ja seminarid

Naistevastase vägivalla ohvrite abistamine Norras

8. detsembril 2011 korraldasime koostöös Sotsiaalkindlustusametiga koolituse ohvriabi süsteemi ja  naiste varjupaikade töötajatele.

Kava 

 

09:00 – 09:30 Seminari avamine- Norra suursaadik Lise Kleven Grevstad

 

09:30 – 10:30 Norra naiste varjupaikade süsteemi kujunemine - Tove Smaadahl

                      

10:30 – 10:45 Kohvipaus

 

10:45 – 12:00 Naistevastase vägivalla alane seadusandlus Norras -Lone Alice Johansen

         

12:00 – 13:00 Lõuna

 

13:00 – 14:00 Võrgustikutöö vägivallajuhtumite lahendamisel -Lone Alice Johansen  

                      

14:00 – 14:15 Kohvipaus

 

14:15 – 15:00 Riskide hindamine- Tove Smaadahl

                     

15:00 – 15:30 Lõpetamine

 

The Secretariat of The Shelter Movement in Norway (http://www.krisesenter.com/ )

tutvustas naistevastase ja perevägivalla vastase võitluse praktikat viimastel aastakümnetel (rollide ja vastutuse jaotus ohvrite abistamisel, info jõudmine abivajajani ja abistajani, andmekaitse probleemid, võrgustikutöö praktika, teenuste ja toetuste süsteemi vägivalla ohvritele, tööd vägivallatsejatega), samuti naistevastast ja perevägivalda puudutavat seadusandlust Norras.

Eriti rõhutati erinevate organisatsioonide vahelisele koostööle (politsei, naiste varjupaigad ja teised teenuse osutajad) ja vägivalla ohvrite turvalisuse tagamisele (riskihindamine). Koostöö näitena tutvustatiVestfoldis rakendatavat mudelit.