NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Vägivalla vähendamise arengukava 2010-2014

Eeltöö

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud esitas 2009.-2010. aastal aktiivselt oma seisukohti riikliku vägivallavastase strateegia koostamise käigus

Justiitsministri ettepanek Vabariigi Valitsusele Haavatavate sihtgruppide kaitse strateegia koostamiseks  (juuni 2009)

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ettepanekud Justiitsministeeriumile (märts 2009, juuli 2009)

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, MTÜ Eluliin ja MTÜ Living for Tomorrow ühispöördumine Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi poole (september 2009)

Eesti Naisteühenduste Ümarlaua ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidu ühised täiendusettepanekud arengukava töövariandile (jaanuar 2010)

Vägivalla vastu võitlemise arengukava eelnõu ja rakenduskava (märts 2010)