NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Käsiraamat õpetajatele
Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti raames  koostasime käsiraamatu ühiskonnaõpetuse ja inimeseõpetuse õpetajatele soolise vägivalla ja perevägivalla teema käsitlemiseks põhikooli eri astmetel.

 

Käsiraamat pöörab tähelepanu nii inimõiguste, soolisele võrdõiguslikkuse kui vägivalla äratundmise ja selle ennetamise aspektidele, samuti vägivalla kohta ühiskonnas levinud väärarusaamadele, Eestis kehtivate seaduste ja ohvrite abistamise võimaluste tutvustamisele.

Lisaks teoreetilisele osale pakume praktilisi soovitusi erinevate teemade käsitlemiseks tunnis,sh näidisjuhtumid arutlemiseks, õppeülesandeid ja töölehtede näidiseid.

Käsiraamatu koostajateks on Tartu Ülikooli teadur Kadri Soo, Eesti Naiste Varjupaikade Liidu juhatuse liige Eha Reitelmann ja Tartu Tamme Gümnaasiumi ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja-metoodik Tiiu Laan.

Koostamise käigus konsulteerisime vägivalla ohvritega tegelevate praktikute ja tegevõpetajatega, samuti Vägivalla vähendamise arengukava võrgustiku liikmetega.

Käsiraamatuga saate tutvuda siin