NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Käsiraamat lasteaednikele

 

Hasartmängumaksu Nõukogu poolt toetatud projekti raames  koostasime soolise vägivalla ja perevägivalla teemalise käsiraamatu lasteaedadele.

 

Käsiraamat pöörab tähelepanu nii inimõiguste, soolisele võrdõiguslikkuse kui vägivalla äratundmise ja selle ennetamise aspektidele, samuti vägivalla kohta ühiskonnas levinud väärarusaamadele, Eestis kehtivate seaduste ja ohvrite abistamise võimaluste tutvustamisele.

Lisaks teoreetilisele osale pakume praktilisi soovitusi.

 

Käsiraamat on valminud koostöös Eesti Lasteaednike Liidu, Tallinna Ülikooli Pedagoogilise Seminari ja Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudiga.

See on kättesaadav ka Eesti Lasteaednike Liidu veebilehel http://www.elal.ee/ .