NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Muud materjalid
Eesti Naisteühenduste Ümarlaud on tõlkinud eesti keelde Luterliku Maailmaliidu tegevuskava kirikutele  Kirikud ütlevad „EI“ naistevastasele vägivallale