NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Koostöö ja koolitused

PROTECT II

2011.-2012. aastal osales Eesti Naisteühenduste Ümarlaud partnerina WAVE-Network'i projektis "Protect II: Capacity Building in Risk Assessment and Safety Management to Protect High Risk Victims".

Projektist saab lähemalt lugeda WAVE kodulehelt

Projekti raames tõlkisime eesti keelde õppematerjali "Võimekuse loomine vägivallariskide hindamiseks ja ohvrite turvalisuse tagamiseks"