NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Koostöö ja koolitused

Koolitused spetsialistidele

2012. aastal korraldasime Sotsiaalministeeriumi tellimusel perevägivalla alaseid ühepäevaseid koolitusi õiguskaitsesüsteemi töötajatele- vägivallajuhtumeid menetlevatele politseinikele ja prokuröridele ning kohtunikele. Koolitused toimusid Tartus, Tallinnas ja Jõhvis.

Koostöös Lõuna Ringkonaprokuratuuriga korraldasime 2012. aasta augustis lähisuhtevägivalla juhtumite menetlemist käsitleva koolituse naiste varjupaikade töötajatele.

2012. ja 2013. aastal osalesime koos Sotsiaalministeeriumi, Justiitsministeeriumi, PPA ja Ohvriabiga kaasa Siseministeeriumi poolt toetatud lähisuhtevägivalla juhtumite lahendamisega seotud organisatsioonide võrgustikukohtumiste läbiviimisel Harju, Ida-Viru, Valga, Järva, Lääne-Viru, Jõgeva, Lääne ja Hiiu maakonnas projekti "Koostöös loome turvalisust" raames.

2013. aastal korraldasime Sotsiaalministeeriumi tellimusel lähisuhtevägivalla teemalised ühepäevased võrgustikukoolitused Jõgeval, Põlvas ja Kuressaares. Samuti korraldasime Pärnus koolituse vägivallajuhtumeid menetlevatele politseinikele ja prokuröridele.