NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

European Women's Lobby

EWL seksuaalvägivalla baromeeter

European Women's Lobby sai 2013. aastal valmis seksuaalvägivalla baromeetri, mis kajastab Euroopa riikide vastava seadusandluse ja abiteenuste olukorda.