NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Uuringud

Naistevastast vägivalda käsitlevaid uuringuid on maailmas laialdasemalt tehtud alates 20. sajandi 70ndatest aastatest. Eestis viidi esimene sellealane uuring läbi aastal 2001.