NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Uuringud

Euroopa uuringud

Eurobaromeetri uuring 2010

Eestikeelne faktileht

Naistevastane perevägivald. Eurobaromeeter 2010  

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti naistevastase vägivalla uuring 2014

Eestikeelne faktileht

Tulemuste kokkuvõte eesti keeles

Uuringutulemuste raport

Tehniline raport

Küsimustik

Andmetega tutvumine