NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Käsiraamat lasteaednikele

SOOLINE VÄGIVALD

Vägivalla aluseks võivad olla nii inimese rass, rahvus, religioon, perekonnaseis, seksuaalne suundumus, varanduslik seisund, iga ja sugu. Käesolevas käsiraamatus on käsitletakse soolise vägivallana naistevastast vägivalda.

 

Mõisted

 

Naistevastase vägivalla vormid ja levik

 

Mida tehakse naistevastase vägivalla vähendamiseks