NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Käsiraamat lasteaednikele

Lisa 4 Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse

Lasteombudsman on koostanud juhendmaterjali abivajavast lapsest teatamise ja andmekaitse kohta.

Juhendi leiate siit