NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020

2014. aasta aprillis vastu võetud Eesti Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni tegevuskavas võttis valitsus eesmärgiks koostada naistevastase ja perevägivalla vähendamisele keskenduva arengukava.

Eesti Naisteühenduste Ümarlaud osales väga aktiivselt uue arengukava väljatöötamise protsessis ja tegi hulgaliselt omapoolseid ettepanekuid, mida strateegia lõppversioonis täielikult ei arvestatud.

Valminud strateegia  hõlmab lastevahelist vägivalda, laste väärkohtlemist, perevägivalda (lähisuhtevägivalda), seksuaalvägivalda, inimkaubandust.

Arengukava koostamise ettepanek

Vägivalla ennetamise strateegia 2015-2020

Rakendusplaan