NAISTEVASTANE VÄGIVALD
EESTI NAISTEÜHENDUSTE ÜMARLAUA SIHTASUTUS

Istanbuli konventsioon

Euroopa Nõukogu naistevastse ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon võeti vastu 11. mail 2011. a Istanbulis.

Loe konventsiooni eestikeelset teksti siit

Loe konventsiooni eestikeelset seletuskirja siit

Konventsioon jõustus 1. augustil 2014, kui selle olid ratifitseerinud 10 Euroopa Nõukogu liikmesriiki.

Eesti allkirjastas konventsiooni 2. detsembril 2014.

Loe Vabariigi Valitsuse seletuskirja korraldusele konventsiooni heakskiitmise ja allkirjastamiseks volituse andmise kohta siit

Riigikogu otsustas konventsiooni ratifitseerida 20. septembril 2017. Eelnõu menetlusega saate tutvuda siin

Konventsiooni ametlik koduleht asub siin